Jezuici pracujący w sanktuarium

Wielki Czwartek 2016

Więcej o naszym zakonie oraz o jego działalności w Polsce i na świecie można znaleźć na stronie: www.jezuici.pl

Starsze zdjęcia naszej wspólnoty:

Wielki Czwartek 2015

W naszej wspólnocie mieszkali:

o. Paweł Szpyrka SJ (-lipiec 2018 i czerwiec - sierpień 2019) spowiednik, rekolekcjonista (współpracownik Ignacjańskiego Centrum Formacji Duchowej), promotor powołań, promotor Apostolstwa Modlitwy, kierownik rekolekcji indywidualnych, odpowiedzialny za Mszę Mężczyzn.

o. Robert Wawer SJ (wrzesień 2014 - wrzesień 2018) administrator domu i stron www, sekretarz i wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie "Collegium Bobolanum", spowiednik, kierownik rekolekcji indywidualnych, opiekun poszukujących męża i żony, Scholi Matris Gratiarum, opiekun grupy DDA.

o. Ryszard Wtorek SJ (-wrzesień 2018) - misjonarz, spowiednik, rekolekcjonista, opiekun/koordynator spotkań Ignacjańskie Spotkania Biblijne, duszpasterz Duszpasterstwa Młodych Dorosłych.
o. Jan Orłowski SJ
o. Aleksander Jacyniak SJ
o. Andrzej Kiełbowski SJ
o. Tomasz Ludwisiak SJ