Rekolekcje Indywidualne

Istnieje możliwość doświadczenia spotkania z Bogiem podczas rekolekcji indywidualnych (rekolekcji ignacjańskich, z indywidualnym prowadzeniem przez kierownika duchowego) w naszym Domu Zakonnym, gdzie od ponad 400 lat trwa modlitwa, jest składana Najświętsza Ofiara i Matka Boża otaczana czcią. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z jej cudownym pierwszym w Polsce koronowanym obrazem, z najwyższą wieżą widokową na Starym Mieście, prostota warunków życia, Słowo Boże, sakramenty, kaplica domowa, kaplica wieczystej adoracji, duchowość św. Ignacego Loyoli i codzienne kierownictwo duchowe doświadczonego ojca jezuity, wszystko to w sercu starej Warszawy. Ilość dni, treści i forma jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb duchowych każdego: kobiety, mężczyzny, np. matki, ojca, studenta, wdowy czy osoby samotnej, np. po przejściach, przed trudną decyzją życiową, potrzebującej wyciszenia i uporządkowania spraw życiowych. Jeśli poważnie się zastanawiasz nad takim sposobem odnowy duchowej to najpierw napisz do nas e-maila z zapytaniem, a otrzymasz więcej szczegółowych informacji z możliwością uzgodnienia terminu rekolekcji. Rekolekcje indywidualne są prowadzone przez cały rok oprócz miesięcy wakacyjnych (lipca i sierpnia) ze względu na ograniczony skład wspólnoty w tym czasie. Zachęcamy wtedy do skorzystania z bogatej oferty jezuickich domów rekolekcyjnych zebranej na stronie http://rekolekcje-jezuici.pl/​.

Rekolekcje w pełnym milczeniu i w oparciu o Słowo Boże to istota rekolekcji ignacjańskich (wraz z metodą św. Ignacego Loyoli).

Milczenie

To również zawieszenie kontaktów telefonicznych i internetowych na ten czas. To unikanie rozproszeń pochodzących ze świata zewnętrznego, aby lepiej usłyszeć głos Boga. To wyjście na pustynię, gdzie nie ma atrakcji, nie ma bliskich, znajomych, gdzie cały czas oddajemy Bogu.

Słowo Boże

Czytanie Pisma Świętego i rozważanie to bezpośredni kontakt z Bogiem. Poprzez medytację i kontemplację opartą na fragmentach Pisma Świętego rekolektant rozpoznaje (przy asystencji kierownika duchowego) co mówi do niego Bóg. Przebywanie ze Słowem Bożym to bycie z Chrystusem. Warto również zaznaczyć, że za czytanie Pisma św. z szacunkiem należnym słowu Bożemu można uzyskać odpust zupełny nawet codziennie (pod zwykłymi warunkami: przystąpienie do spowiedzi w bliskim okresie czasu przed lub po nabożeństwie czy adoracji, przyjęcie Komunii św. tego dnia, wspierająca modlitwa w intencjach, w których modli się Ojciec Święty np. przez odmówienie jeden raz "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo", brak stałego przywiązania do grzechu nawet powszedniego).

Metoda św. Ignacego

Polega na specyficznym wykorzystaniu wszystkich naszych możliwości fizycznych, psychicznych, emocjonalnych, umysłowych i duchowych po to, by jak najbardziej zaangażować się w rozmowę z Bogiem. Aby nie pobłądzić i by jak najbardziej otworzyć się na działanie łaski Bożej, towarzyszy nam wtedy doświadczony kierownik duchowy, który bada poruszenia duszy i służy pomocą duchową.

Cel

Ten rodzaj rekolekcji (czasu skupienia) uczy kilku sposobów modlitwy, ukazuje jaki jest sens życia i jak badać i pielęgnować życie wewnętrzne - życie duchowe.